Wyprzedaż
Farba do twarzy Palmer 236 ml - Żółta
Farba do twarzy Palmer 236 ml - Żółta
37,45 zł 28,20 zł
szt.
Wkłady okrągłe do gumki Eraser Derwent 2 szt.
Wkłady okrągłe do gumki Eraser Derwent 2 szt.
6,60 zł 5,50 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.STORMPLASTYCZNY.PL  

 Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego stormplastyczny.pl umów sprzedaży  i określa zasady wykonywania tych umów;
b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. Newslettera;
c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

1.2 Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.stormplastyczny.pl przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego. 

1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Storm International Ltd Spółka z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000175777. Firma posiada kapitał zakładowy w wysokości 205.500 zł. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku (kod pocztowy 80-237) przy ulicy Uphagena 19.  NIP: 584-015-25-71, Regon: 002865833, tel. 781-350-938 (opłata standardowa wg. cennika operatora), adres e-mail: zamowienia@stormplastyczny.pl bądź  info@stormplastyczny.pl

1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres  e-mail zamowienia@stormplastyczny.pl bądź  info@stormplastyczny.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Storm – Internetowy sklep plastyczny  ul. Graniczna 186,
hala H1, magazyn drzwi nr 9-10
54-516 Wrocław

1.5 Klientem E-Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Dostawę poza granicę kraju należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem sklepu.

1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. 

1.8 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest 

Storm International Ltd.  Spółka z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000175777 nr KRS 0000175777, NIP: 584-015-25-71, Regon: 002865833, adres  80-237 Gdańsk ul. Uphagena 19

Uwaga, prawidłowym adresem dla doręczeń w sprawach związanch z działalnością Sklepu Internetowego jest poniższy adres:

Storm – Internetowy sklep plastyczny ul. Graniczna 186,
hala H1, magazyn drzwi nr 9-10
54-516 Wrocław

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz Hasła.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka.

2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w trakcie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter. 

2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówieniowego umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy zamowienia@stormplastyczny.pl bądź info@stormplastyczny.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „zakupy bez rejestracji";
c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3.2. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.stormplastyczny.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. 

3.2.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu www.stormplastyczny.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie, w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami na kolejnych podstronach sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”.

3.3. W przypadku wyboru „zakupy bez rejestracji", po dodaniu wybranych produktów do koszyka należy kliknąć ikonę „zamawiam", następnie potwierdzić wybór zakupów bez rejestracji klikając „Złóż zamówienie” i przejść do Formularza zamówieniowego. Następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami na kolejnych podstronach sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”.

3.4 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres zamowienia@stormplastyczny.pl bądź info@stormplastyczny.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.4.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.5. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.6. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia „Potwierdzenie zamówienia”.

3.7. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową „Przyjęte do realizacji”.

3.7.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.

3.7.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)

3.8. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
c) za pomocą panelu Konto Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników).

3.9. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

3.10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą.

3.11. W przypadku braku danego towaru  lub braku możliwości realizacji zamówienia wynikającej z innych przyczyn Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową, przedstawiając propozycję możliwych rozwiązań. W celu ochrony swoich dóbr Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.12. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.7 Regulaminu.

3.13. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1. Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Jeśli Klient złoży zamówienie i nie opłaci go w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą emailową. Nie dotyczy płatności za pobraniem.

4.1.3. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia. 

4.1.4. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej - płatności za pobraniem,
b) bezgotówkowej - płatność przelewem na rachunek sklepu,
c) bezgotówkowej - system płatności elektronicznych PayU. 

4.1.4.b/c Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego (konto bankowe, system płatności elektronicznych PayU).

4.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów

4.2.1. Wysyłka zamówionych towarów, co do zasady, odbywa się na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Istnieje możliwość indywidualnej realizacji wysyłki towaru poza granice kraju po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy. 

4.2.2. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.7 niniejszego regulaminu).

4.2.3. Czas realizacji zamówień waha się od 1 do 4 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy dodatkowo doliczyć okres dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy/odbioru towaru i nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych. 

4.2.4. Sprzedawca ma prawo wydłużyć czas realizacji zamówień w przypadku wystąpienia utrudnień niezależnych od niego, o której będzie informował na stronie głównej E-sklepu. Wydłużony czas realizacji zamówień w ww. przypadkach nie wymaga wprowadzania zmian w Regulaminie. 

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta mogą to być: 

1. Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS 0000334972;
2. UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, KRS 0000036680;
3. DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, KRS 0000028368;
4. InPost Sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, KRS 0000543759;
5. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, KRS 0000631916.

4.2.6. Kosztami dostawy, które określone są w cenniku w zakładce „Czas i koszt dostawy” obciążony jest Klient.

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na adres wskazany w zamówieniu. Przesyłkę można sprawdzić przed podpisaniem dokumentu odbioru od przewoźnika.

4.3.2. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niewidoczne z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, żądania od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody i nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu bądź adresem email wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy. 

4.3.5. W przypadku opłaconych zamówień istnieje możliwość osobistego odbioru paczki pod  adresem: ul. Graniczna 186, hala H1, moduł 5, 54-516 Wrocław - Storm Internetowy. Zamówienie należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji drogą elektroniczną o możliwości jego odbioru.  Nieodebrane w terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

   § 5 Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Przesyłanie wiadomości Newsletter zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą),
  3. Posiadanie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

  1. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z płatności elektronicznych lub karty płatniczej.
  3. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  4. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

5.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych klientów zawarte są w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Storm – Internetowy sklep plastyczny,
Graniczna 186, hala H1, magazyn drzwi 9-10, Wrocław

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres zamowienia@stormplastyczny.pl bądź  info@stormplastyczny.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej doręczenia.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres email lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy zamowienia@stormplastyczny.pl bądź  info@stormplastyczny.pl, bądź listownie na adres sklepu:

Storm – Internetowy sklep plastyczny,
ul. Graniczna 186, hala H1, magazyn drzwi 9-10, Wrocław

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Storm – Internetowy sklep plastyczny,
Graniczna 186, hala H1, magazyn drzwi 9-10, Wrocław

lub mailowo na adres: zamowienia@stormplastyczny.pl bądź info@stormplastyczny.pl

7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów lub usług, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

7.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

7.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

7.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7.9.6. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 

7.9.7. gdy konsument jest przedsiębiorcą, który dokonał zakupu towaru związanego z zakresem prowadzonej przez niego działalności (art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta).

 

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1.   Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu www.stormplastyczny.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1.  Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

8.1.2.  Przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox w wersji 8.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 32.0 lub nowszej;

8.1.3.  Aktywna wtyczka – Java Script;

8.1.4.  Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;

8.1.5.  Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Informacja dla klienta sklepu www.stormplastyczny.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj, ilość towarów, sposób dostawy). Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy zamowienia@stormplastyczny.pl bądź info@stormplastyczny.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 781-350-938 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora).

8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email „Potwierdzenie zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma możliwość wprowadzenia zmian do momentu zaktualizowania statusu zlecenia na  „w realizacji”, o którym zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.  W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@stormplastyczny.pl bądź info@stormplastyczny.pl lub skontaktować się telefonicznie pod nr 781-350-938 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora). 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Zmiany w regulaminie:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.2.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie. 

9.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.4. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

9.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl